iTrend karakter beskrivelse

DK beskrivelse

0 – 50 Point – Produkter passer på ingen måde til markedet
Denne karakter gives til et produkt, der nærmest er umuligt på markedet. Produktet har flere åbenlyse fejl eller mangler, som gør at det grænser til at være direkte ubrugeligt. Prisen på produktet hænger ikke sammen med kvaliteten eller funktionaliteten.

50 – 65 Point – Produktet vil få det svært på markedet
Denne karakter gives til et produkt, som egentligt er ganske fornuftigt, men mangler nogle features for at det gør sig passende. Små design ændringer og fejlrettelser vil gøre produktet meget stærkere. Prisen stemmer som regel ikke overens med kvalitet og funktionalitet.

70 – 80 Point – Produktet er på det jævne, men til den bedre ende
Denne karakter gives til et produkt, der passer nogenlunde på markedet, men som ofte lige mangler det sidste før det bliver rigtigt interessant. Produktet ville være tjent med nogle små ændringer som vil gøre det perfekt, eller en regulering af prisen.

85 – 95 Point – Produktet er velfungerende og passer godt på markedet
Denne karakter gives til et produkt der uden tvivl vil fange forbrugerens interesse. Produktet er af høj kvalitet med en passende pris. Design og finish er der gjort ekstra ud af på dette produkt.
Det eneste som vil afholde en forbruger fra at vælge dette fremfor et konkurrerende produkt vil typisk være ”brand loyalty” fremfor mangel på features.

100 Point – Produktet er unik såvel designmæssigt som funktionsmæssigt
Denne karakter gives til et produkt der er unikt på markedet. Produktet overgår de forventninger, der stilles til det, og der forekommer ingen produkter på markedet som reelt kan måle sig med – eller overgå – det. Produktet er af yderst høj kvalitet;  funktionalitet og design såvel som finish er  i top.
Selv den mest kritiske fan af en konkurrende produktlinie må indrømme at dette produkt er noget ganske særligt.

UK description

0 to 50 points – The product does not fit into the market at all
This grade is given to a product that is almost impossible to see the purpose or justification of. The product has several obvious flaws or features missing that result in it being close to – if not downright – useless. The price on the product does not in any way match the quality and/or functionality.

50 to 65 points – The product will be struggling on the market.
This grade is given to a product that at a glance looks fairly reasonable but still is missing just the right features or functionality to make it okay. Minor changes to design or correction of flaws would make the product much stronger. Price doesn’t quite match the quality and/or functionality.

70 to 80 points – Average product but leaning towards the higher end
This grade is given to a product that fits fairly well into the market segment, but is lacking just the last features or finish to make it really interesting.  The product would be well off with a few minor adjustments making it stand out from the crowd or a change in the retail price make it more fit to compete with other similar products.

85 to 95 points – The product is very well put together and fits well into the market segment.
This grade is given to a product that without a doubt will catch the eye of the consumer. The product is of a high quality at a well balanced price; design and finish have been turned up a notch and offers more than what is required.

The only factor that will keep the consumer from choosing this product over a similar product from another vendor will typical be a matter of brand loyalty rather than lack of features.

100 points – The product is unique in regard to design as well as functionality.
This grade is reserved to the product that is – in almost every aspect – unique to the market. The product surpasses all expectations and there are no other (or extremely few) similar products on the market that matches it. The product is of an outstanding quality; functionality, design as well as finish are at its best. Even the most critical fan of a competing product line will admit that this product is something special.